Αναπτυξιακά ορόσημα 

 

Παρόλο που κάθε παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό, υπάρχουν κάποιες κοινές αναπτυξιακές παράμετροι-κατακτήσεις για όλα τα παιδιά. Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τα αναπτυξιακά ορόσημα των ηλικίας από 2 έως και 5 ετών.